Interaktivna digitalna knjiga, ki je nastala v sklopu magistrske naloge z naslovom Interaktivna digitalna knjiga o nočnih metuljih (UL ALUO, mentorica: doc. mag. Marija Nabernik, somentor: doc. mag. Andrej Kamnik), 2022. Nalogi je bil podeljen tudi častni naslov summa cum laude.
Knjiga vsebuje poljudnoznanstvene naravoslovne ilustracije nočnih metuljev, narejene v digitalni tehniki. Interaktivni elementi podpirajo razumevanje obravnavane teme in bralca vzpodbujajo k raziskovanju in podrobnemu opazovanju strani. Knjiga je optimizirana za branje na napravah iPad in je v formatu ePUB.
Več podrobnosti in celotno nalogo si lahko ogledate na Repozitoriju Univerze v Ljubljani.
Naslovnica knjige Nočni metulji (vešče, cumprnice in mrtalače).

Naslovnica knjige.

Posnetek listanja po knjigi.

Prva stran knjige – uvod – na brezovih vejah sedi nočni metulj.
Prva stran knjige – raznovrstnost metuljev – več pisanih nočnih metuljev različnih velikosti in oblik.
Prva stran knjige – pomen in opredelitev – kranjski ovnič sedi na regratovem cvetu, v ozadju taščica z metuljem v kljunu.
Druga stran knjige – telesna zgradba gosenice – gosenica smrtoglavca na paradižnikovi vejici.
Druga stran knjige – telesna zgradba odraslega metulja – smrtoglavec z zaprtimi krili.
Druga stran knjige – telesna zgradba odraslega metulja – smrtoglavec z odprtimi krili.
Druga stran knjige – let dnevnega in nočnega metulja.
Tretja stran knjige – zanimivost – samica malega nočnega pavlinčka.
Tretja stran knjige – zanimivost – samec malega nočnega pavlinčka.
Četrta stran knjige – življenjski krog – parjenje in odlaganje jajčec.
Četrta stran knjige – življenjski krog – gosenice v različnih razvojnih stopnjah.
Četrta stran knjige – življenjski krog – buba, kokon in razpiranje kril novega metulja.
Peta stran knjige – življenjsko okolje in pomen – jablana na travniku, v ozadju njiva, skedenj in obris mesta.
Peta stran knjige – življenjsko okolje in pomen – nočni prizor s prižganimi lučmi.
Šesta stran knjige – obramba pred plenilci – kuščar z metuljem v ustih; dva metulja ki sedita na deblu.
Šesta stran knjige – obramba pred plenilci – japonska sviloprejka in gosenica bukove hrbtorožke na hrastovi veji.
Šesta stran knjige – obramba pred plenilci – sršenar in majhna zelena gosenica na hrastovi veji.
Sedma stran knjige – zaključek – podatki o nalogi in avtorici.
Back to Top